MENU

     
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


První česká monografie Huberta Gessnera!

 

 

Petr Odehnal: 

Hubert Gessner a (nejen) Valašské Klobouky

 

Vydává Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách, Valašské Klobouky 2017, 168 stran.

Součástí celobarevné knihy je i obálka s velkými reprodukcemi pěti Gessnerových plánů.

Předmluvu ke knize napsal prof. Pavel Zatloukal.

Knihu doplňují anglické a německé resumé.

ISBN 978-80-905408-6-6

cena: 420 Kč

 

 

Architekt Hubert Gessner se narodil ve Valašských Kloboukách 20. října 1871. V letech 1894–1898 studoval v nově otevřeném atelieru Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Gessner je znám především jako jeden z věrných žáků profesora Otto Wagnera a je také považován za jednoho z nejvýznamnějších Wagnerových žáků. Již na konci prvního ročníku Wagnerovy speciálky, v červnu 1895, projektoval dům pro jiného valašskoklobouckého rodáka a významného vídeňského podnikatele Josefa Bratmanna. Dům byl dokončen v srpnu 1896: jedná se o vůbec první secesní stavbu na území České republiky. Gessner, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších středoevropských architektů první poloviny 20. století, v rodném městě realizoval ještě další čtyři stavby.

Kdo by se chtěl dnes vydat ve stopách Huberta Gessnera po České republice, navštívil by osm měst a v nich by mohl obdivovat 15 stavebních realizací: Liberec, Praha, Hradec Králové, Brno, Kroměříž, Nový Jičín, Opava a Valašské Klobouky. S početnější řadou Gessnerových prací se pak můžeme setkat především ve Vídni a vůbec v Rakousku; po válce se Gessner stal vedoucím architektem pro bytovou výstavbu ve Vídni – patřil k architektům tzv. Rudé Vídně. Zemřel ve Vídni 29. ledna 1943.

Kniha se věnuje nejen architektově tvorbě v jeho rodných Valašských Kloboukách, ale poprvé zpřehledňuje také architektovu tvorbu na území celé republiky a zároveň nabízí dosud nejucelenější přehled architektovy činnosti mimo území českých zemí.

 


 

Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka

 

V listopadu 2016 vyšly v pořadí již šestnácté Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka.

Ve sborníku můžete najít materiály k historii a architektuře Valašských Klobouk, ale i tragické pouti brumovských a štítenských farníků roku 1876 či rekonstrukci tradičního kroje ve Štítné nad Vláří a Popově.

Neschází ani Galerie, tentokrát s tvorbou Karla Švacha.

Obsah čísla zde.

Toto číslo, stejně jako předchozí, si můžete zakoupit v Městském muzeu Valašské Klobouky, nebo objednat na e-mailové adrese objednavka@msvk.eu