Vydávání regionální vlastivědné literatury je jednou z hlavních činností spolku s cílem navázat na řadu publikací vydávaných skupinou dobrovolných pracovníků pracujících při muzeu ve Valašských Kloboukách.

Od roku 2000 jme vydali celkem 23 publikací, z toho 16 ročníků sborníku Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka a knihy:

J. Kovanda: Nejaký Jura Vičík (2008),

L. Sušilová: Klobucký rok (2010),

P. Odehnal – J. Severin (eds.): Československá národní kapela ve Spojených státech. Kronika Václava Hořáka let 1923–1931 (2010, ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně),

F. Fojtík: Od vesna do vesna (2011),

L. Sušilová – F. Fojtík: Sobotěnka (2012),

J. Pospíšilová: To sem čula na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovském Závrší (2014, ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha – pracoviště Brno),

J. Pospíšilová: To sem čula na vlastní oči… Tradiční vyprávění na nedašovském Závrší (druhé, doplněné vydání, 2016, ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha – pracoviště Brno)

 

Více informací o obnovených Vlastivědných kapitolách z Valašskokloboucka zde.

Informace o knihách vydaných v edici Laterňa najdete zde.