Jsme spolek sdružující fyzické osoby se zájmem o vlastivědu jižního Valašska a našim posláním je podpora činnosti Městského muzea Valašské Klobouky. Jsme neziskovou organizací, která navazuje na činnost Musejní společnosti, jež vznikla ve Valašských Kloboukách v roce 1933 a ještě téhož roku založila městské muzeum.