Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 7, 2006

 

Studie

P. Odehnal: Takový podsedek když k zkáze skrze Tatary spolu s jinými krunty skrze oheň přišel

P. Fojtík: Samospráva obce Jestřabí v letech 1850-1918

Materiály

P. Odehnal: Aby vědomo bylo, jak se tyto pamětihodné věci započaly aneb O kapli na lipinském kotáru

P. Odehnal: Zapůsobiti na celou veřejnost, často dost vlažnou. Tři památníky ve Valašských Kloboukách z počátku 30. let

Literatura

L. Portlová: Ze staré klobucké apotéky

B. Palátová: Je to pravda, protože náš dědáček nám to vyprávjali

Na procházce po kotároch

P. Odehnal: Chudé, hladné, pusté

Ad fontes!

P. Odehnal: Po stálém pak korunování suplikující se zase ohlásiti mocti budou

Galerie

Akademický sochař Miroslav Zvonek, ArtD.