Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 8, 2007

 

Vyznání

M. Vaculíková: Mé Valašsko

Materiály

Z. Fišer: Berní úředník František Vácslav Peřinka, přítel Slovenska a Slováků

K. Pavlištík: Vincenc Nesázal a jevištní prezentace zvykoslovných aktivit Valašského souboru Závršan z Nedašova (edice – Vincenc Nesázal: Lidové zvyky ze Závrší)

Literatura

L. Vráželová: Pověsti z Púčin

F. Fojtík: Od vesna do vesna – žňa

A. Naňák: Hodiny

Ad fontes!

P. Odehnal: Poznamenání všech poddaných na stránce paní hraběnky Tersačky z roku 1675

Galerie

Zdeněk Zvonek